İSİYAD Milli ve manevi değerlerimizi esas alarak; hak ve adaleti; insan, toplum ve çevre açısından üstün tutan bir anlayışı özümsemiş bir STK olarak, serbest piyasa ekonomisinin temel prensipleri çerçevesinde iş ahlakına sahip müteşebbisler aracılığı ile sürdürülebilir iktisadi kalkınmaya destek vermek, bireysel ve toplumsal huzur ve refahın geliştirilmesine hizmet etmektedir.

İSİYAD KOBİTSA ORTAK SATIN ALMA İŞ BİRLİĞİ

İstanbul Sanayi İş Adamları Yatırımcıları Derneği

  • İSİYAD
  • Ortak Satın Alma Projesi
  • İSİYAD ORTAK SATIN ALMA İŞ BİRLİĞİwww.kobitsa.com.tr/isiyad.html